Molletje » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De zeven sacramenten van de Katholieke Kerk

De zeven sacramenten van de Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens van Gods nabijheid. Volgens de katholieke leer zijn de sacramenten ingesteld door Jezus. Op het moment waarop je een sacrament ontvan…
Goede Week en Pasen

Goede Week en Pasen

Hoe zat het ook alweer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we? In dit artikel vindt u de Katholieke uitleg over onder meer Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille zater…
Materialen voor spouwmuurisolatie: De juiste keuze

Materialen voor spouwmuurisolatie: De juiste keuze

Voor het isoleren van een spouwmuur kunnen diverse materialen worden gebruikt. Maar wat is nu de beste keuze? En waarvan is dat afhankelijk? In dit artikel worden de eigenschappen van diverse isolatie…
Inkomsten en uitgaven op een rijtje

Inkomsten en uitgaven op een rijtje

Door de economische crisis wordt alles om ons heen duurder. Iedereen voelt het wel ergens in zijn portemonnee. Wie zou niet willen dat het anders was? Wat erg belangrijk is als je serieus iets wilt ve…
Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Bij het liturgisch bloemschikken wordt de essentie van een Bijbeltekst weergegeven door bewust gebruik te maken van christelijke kleurensymboliek, bepaalde bloemen, vormen en materialen. Deze manier v…
Wat is een octrooi en hoe ziet een octrooiaanvraag eruit?

Wat is een octrooi en hoe ziet een octrooiaanvraag eruit?

Wat is een octrooi? Hoe ziet een octrooiaanvraag er eigenlijk uit? Een korte beschrijving van wat het octrooirecht inhoudt en wat er nu eigenlijk wel en niet beschermd kan worden.
Voorwaarden voor octrooiverlening

Voorwaarden voor octrooiverlening

De voorwaarden waaraan een octrooi moet voldoen om verleend te kunnen worden zijn nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Wat houden die afzonderlijke begrippen nu precies in?
Wel of geen octrooi aanvragen en landenkeuze

Wel of geen octrooi aanvragen en landenkeuze

Wanneer vraagt u nu een octrooi aan en wanneer is het misschien beter om uw uitvinding geheim te houden? Het is verstandig om de punten rondom wel of niet octrooi aanvragen goed af te wegen alvorens d…
Uitvinden in dienstverband

Uitvinden in dienstverband

Als iemand iets technisch uitvindt, kan hij daar octrooi op aanvragen. Degene die het octrooi aanvraagt wordt de eigenaar van het octrooi en van de kennis die daarin beschreven staat. Maar hoe zit dat…
Licenties en inbreuk

Licenties en inbreuk

Wanneer de octrooihouder een octrooi niet zelf wil exploiteren, kan hij aan derden licenties verlenen. Dit geeft een ander het recht de in het octrooi beschreven kennis toe te passen. Het kan echter o…